Casemanager WABO

Geplaatst 2 weken geleden

Je behandelt zelfstandig de aanvragen om een omgevingsvergunning te verkrijgen ten aanzien van

de gebouwde omgeving. Deze taak kan worden onderverdeeld in:

– het uitvoeren van een adequaat besluitvormingstraject;

– het uitvoeren van relevante inhoudelijke toetsen;

– zorg dragen voor en wegen van relevante adviezen van derden en deze beoordelen;

– het toetsen van aanvragen met behulp van specialistische kennis.

Daarnaast verstrek je informatie aan aanvragers en andere belanghebbenden, zowel telefonisch als

overige overlegvormen.

Je neemt zelfstandig besluiten conform vooraf vastgesteld beleid en toetst aan

de geldende wet- en regelgeving. Je weegt de benodigde adviezen (van welstand, stedenbouw en

andere instanties). Je bent communicatief correct en denkt oplossingsgericht mee met de (potentiële) belanghebbende. Je vertegenwoordigt de gemeente op dit gebied.

Ten behoeve van het besluitvormingstraject onderhoud je contacten met het management van de eigen afdeling en heb je vele contacten op verschillende niveaus met vakspecialisten en juridisch adviseurs van verschillende afdelingen over de toepassing van wet- en regelgeving.

 

Vereisten / knock-outcriteria
Minimaal een afgeronde hbo opleiding Bouwkunde.

Je beschikt over de benodigde kennis van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), BOR, MOR, Algemene wet bestuursrecht, Wet ruimtelijke ordening, Bouwbesluit 2012. En heeft tenminste de opleiding ABW1/-primair afgerond.

ABW2/-voortgezet is een pre, evenals ervaring met SquitXO.

 

Locatie: Utrecht

Start: 1-12-2018

Uren per week: 32-36

Duur: 6 maanden Optie op verl. Ja

 

Tarief max. € 57,50 all-in excl. btw.

 

Graag reageren voor 16-11-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie verwerkt in het cv waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.