Bouwinspecteur

Geplaatst 1 week geleden

Opdracht
Je bent het visitekaartje van de gemeente en houd je bezig met het toezien op, controleren en/of handhaven van de correcte naleving van beleid en wet- en regelgeving, gemeentelijke voorschriften en vergunningen / beschikkingen en het, indien nodig, opleggen van maatregelen en/of sancties. Je geeft op jouw vakgebied voorlichting, informatie en adviezen en begeleidt burgers, bedrijven en instellingen.

Je verricht inspecties en onderzoek, signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van bouwen en wonen;

In geval van overtredingen zoek je de dialoog met de betrokken inwoner of ondernemer en zo nodig treedt je corrigerend op. Je adviseert over prioritering en afhandeling van aanvragen en adviseert over technische aspecten;

Je geeft voorlichting, verstrekt informatie en eventueel aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden;

Je adviseert over handhavingszaken;

Je houdt toezicht op de constructieve veiligheid bij evenementen;

In geval van calamiteiten vervul je een ondersteunende rol op jouw vakgebied.

 

Profiel

Minimaal afgeronde HBO Bachelor opleiding richting Bouwkunde;

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij of in opdracht van een gemeentelijke overheid;

Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als bouwinspecteur in de afgelopen 6 jaar;

Aantoonbare kennis van Bouwbesluit 2012;

Je hebt trainingen en cursussen gevolgd en afgerond zoals ABW 1 en 2;

Aantoonbare werkervaring met burgerparticipatie en interactie met (project) belanghebbenden;

Je beschik over een rijbewijs;

 

Locatie: De Bilt

Start: 1-6-2018

Uren per week: 16

Duur: 6 maanden m.o.o.v. n.n.b.

 

Graag reageren voor 28-5-2018 met cv (Word formaat en in het Nederlands, max 5 pag. en 2 ref.) waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie waarom u zichzelf geschikt acht voor deze functie.

Tevens dient uw reactie voorzien te zijn van:

Beschikbaarheidsdatum

Aantal uren per week

Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten

Vakantie plannen

Online solliciteren

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is verplicht.